За нас

nnek_unesco_color

Националният научен експедиционен клуб ЮНЕСКО /ННЕК-ЮНЕСКО/ е основан през 1970 год.

През 1973 год. след успешно участие в кампанията за опазване на античния Картаген (Тунис), клубът е обявен официално за „Клуб ЮНЕСКО”. Дейностите са проведени под патронажа на генералния директор на ЮНЕСКО г-н Рене Майо. От 1991 г. клубът е обявен за национален клуб на ЮНЕСКО в България и отговаря за международните контакти .

Дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО са насочени към:

  • Създаване на условия и подпомагане на всестранното развитие и творческа изява на неговите членове;
  • Насочване на практическата дейност към нови нестандартни направления, към генериране и експериментално внедряване на нови изследователски форми, на методики за разкриване и развитие на творческите способности, инициативата, предприемчивостта и откривателското мислене;
  • Развиване в съответствие с принципите на ЮНЕСКО на международното сътрудничество и разбирателството, както и укрепване на мира и сигурността;
  • Подпомагане на основата на интердисциплинарния подход на изследвания и научни експедиции, на синтеза „образование-наука-култура” и реализация на конкретен принос в тази област;
  • Обезпечаване на комплексни условия за работа по индивидуални и колективни изследвания на базата на отделни планове;
  • Обнародване на успехите и достиженията и стимулиране на приноса в областта на образованието, науката и културата;
  • Повишаване на общата подготовка на членовете чрез преки контакти с богатата национална и световна материална и духовна култура;
  • Предоставяне на условия чрез съчетаването на теорията с практиката за изпълнение на целите на клуба по пътя на подпомагане на професионалната ориентация и творческата изява като цяло, както и на обичайната дейност на други организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Съдействане на създаването и развитието на движението на клубовете ЮНЕСКО в България, както и на техните усилия за постигане на резултати от взаимен интерес в национален и международен план.