За програмата

Програматаkonnik_blue „Приятели на българските съкровища“ се организира от Националния клуб ЮНЕСКО.

Основна цел на проекта е да събере, класифицира и представи безплатно в интернет информация за културно-историческото наследство, биоразнообразието и природните забележителности на България. Вярваме, че това е началото на инициатива, която ще помогне за опазването на българските съкровища и съхраняването на родовата памет за бъдещите поколения.

Специфична черта на проекта е, че той ще бъде реализиран основно чрез млади изследователи, които желаят да се занимават професионално с наука в различни области като история, археология, културология, етнология, изкуствоведство и др. Проектът предвижда участието на над 1200 младежи в доброволните проучвателни мисии на организацията.

Като организация, занимаваща се с младежките проблеми в сферата на науката, културата и образованието, смятаме, че реализацията на проекта има изключително позитивно влияние върху мобилизацията на младите хора в България да продължат да се занимават с наука. Резултатът, който ННЕК ЮНЕСКО- България очаква след реализирането на проекта, е да успее да мобилизира младите изследователи и студентите да се включат в „правенето на наука“. Ние сме убедени, че участието на младите хора на България в тази инициатива би посяло в тях чувство за национална гордост и активно гражданско отношение към историята и културата на нашата страна.